Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR-Marketing Public Relations)

Siz değerli okurlar için pazarlama yönlü halkla ilişkiler hakkında bir yazı hazırladım. Halkla ilişkiler klasik anlamda ve dijital anlamda halkla ilişkiler olmak üzere ikiye ayrılmış durumdadır. Nedense halkla ilişkiler kavramı bize halkın sorunlarına cevap verme gibi bir anlam çağrıştırır ve Halkla İlişkiler Bölümünde bu konu daha çok böyle anlatılır. Fakat PR çalışması hakkında araştırma yaptığımızda genelde reklamcılık kavramıyla karşılaşıyoruz. Yazımda aynı zamanda halkla ilişkiler nedir, nasıl yapılır, pazarlama yönlü halkla ilişkiler nedir,pr nedir, nasıl yapılır sorularına cevaplar aradım. İyi okumalar.

PR, İngilizce Public Relations’ın baş harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltmadır ve Türkçede “halkla ilişkiler” anlamına gelir.

PR Nedir?

Pazarlama Yönlü Halkla İlişkilerPR, kısaca kurumsal bir kimlik oluşturulması, bu kimliğin sürdürülmesi ve kamuoyunda bu kimliğe uygun bir algı yaratılması sürecidir. Kurumların, ilişkide olduğu kitlelerle iletişimini sağlar. Bu sayede kurumun ya da şirketin bir itibar kazanması ve itibarının kitlelerce kabul edilmesi hedeflenir. Bu sürecin iyi işlenmesi gerekmektedir. Çünkü kurumsal mesajlar gerçekleri yansıtmadığı takdirde kurum ya da şirket hızla itibar kaybına uğrayacaktır.

Bunun yanı sıra PR çalışmaları, kampanyalar ya da yeni ürünlerin reklam çalışmaları gibi kısa vadeli süreçler değildir. Uzun vadeli, kurumun tüm kariyer hedeflerini kapsayan ve zaman içinde kendiyle çelişmemesini öngören projelerdir.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tüzüğünde yer alan halkla ilişkiler tanımı şöyledir:
“Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya geniş anlamında halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halkoyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.”

PR Ve Pazarlama

Gelişen ve küreselleşen dünyada kurum veya şirketlerin halkla ilişkiler birimleri de bu gelişmelere ayak uydurmak amacıyla iki parçaya ayrılmıştır. Bunlar, kurum ile hedef kitle arasında iletişimi kuran ve sürdüren Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR) ile kurum ya da firmanın pazarlama faaliyetlerini sürdüren Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) birimleridir.

Genel anlamıyla MPR, kurumsal ilişkileri düzenleyen CPR’dan farklı olarak ürün odaklı etkinliklerdir. MPR, yani pazarlama yönlü halkla ilişkiler satış odaklı, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük, güven üzerine kurulu bir planlama içindedir. Yani ürün kalitesini ve satış oranını yükseltmek için pazarlama taktikleri geliştiren halkla ilişkiler faaliyetidir.

MPR Yöntemleri

MPR, proaktif halkla ilişkiler ve reaktif halkla ilişkiler olmak üzere iki gruba ayrılır:

  1.  MPR YöntemleriProaktif Halkla İlişkiler: Esas amaç pazarlamadır. Pazarlama ve iletişim tekniklerini bir arada kullanır. Savunmacı değil hücum karakterlidir. Tüketici kitlesini ve sektörü tanır, fırsatları değerlendirir. Problem çözmek gibi bir faaliyeti yoktur. Ve problem çözmekten öte fırsat kollayıcıdır. Ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak, haber değeri katmak, inandırıcı ve tercih edilir kılan için bütün pazarlama araçlarını kullanır. Yeni ürünlerin tanıtım organizasyonları ile halihazırdaki ürün ya da hizmetlerin pazarlanma stratejilerini belirler.
  2. Reaktif Halkla İlişkiler: Kurum ya da firmanın karşılaştığı problemlerin çözümüyle ilgilenir. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi, rakiplerden ya da devlet politikalarının değişiklik göstermesinden kaynaklanan sorunların atlatılmasını hedefler. Bu tür sorunların, imaj kaybı, satışlarda düşüş gibi sonuçları olabilir. Reaktif halkla ilişkiler bu sonuçların doğurduğu zararları onarmak amacını taşır. Bu anlamda reaktif
    Halkla ilişkiler, daha çok kriz dönemlerinde hayata geçen halkla ilişkiler faaliyetlerinin bütünüdür.

Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR) Amaçları

  • Yeni çıkan ürün ve hizmetlerin lansmanına destek olmak
  • Halihazırdaki ürün ve hizmetleri aktif kılmak
  • Kurum ya da firmayı kendi sektöründe uzmanlaştırmak ve buna uygun konum sağlamak
  • Hedef kitlenin ilgisini ve güvenini canlı tutmak
  • Kriz öncesi hazırlıklı olmak, kriz dönemlerinde doğru tavrı almak
  • Yeni alanlar açmak, fırsatları değerlendirmek

Pazarlama yönlü halkla ilişkiler yazımın sonuna geldik. Umarım faydalı ve verimli bir yazı olmuştur.  Makalemle bağlantılı olarak;

Gerilla Pazarlama Yöntemleri

Gerilla Pazarlama yazılarımı okuyunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir